rower-w-komunikacji-miejskiej

Rower w komunikacji miejskiej

Czy wolno nam przewozić rower w komunikacji miejskiej?

Nie da się ukryć, że rozpoczęła się jesień. Zapewne nie jeden szczeciński rowerzysta odczuł już na własnej skórze jesienną pogodę. Co zrobić, gdy jedziemy rowerem np. do pracy, na spacer, a pogoda nagle ze słonecznej zmienia się w wietrzną i deszczową? Idealne rozwiązanie, to pokonanie dalszej trasy autobusem lub tramwajem. I tu powstaje pytanie, czy w Szczecinie wolno przewozić rower w pojazdach komunikacji miejskiej?

UCHWAŁA NR XII/268/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 października 2011 r.

§ 13.7. Przewóz rowerów, z zastrzeżeniem ust. 1, dozwolony jest wewnątrz pojazdu wyłącznie w miejscu przeznaczonym do przewozu wózków dziecięcych lub rowerów, które oznaczone jest odpowiednimi piktogramami. Wprowadzenie roweru jest zabronione, gdy w pojeździe znajduje się liczba pasażerów uniemożliwiająca swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru we wskazanym miejscu, w tym gdy oznaczone miejsce jest już zajęte przez wózek dziecięcy lub inwalidzki. Ponadto pasażer z rowerem zobowiązany jest wchodzić do pojazdu jako ostatni, po wejściu wszystkich oczekujących pasażerów.

Z powyższego zapisu wynika, że możemy przewozić rower autobusem lub tramwajem. Niestety, gdy liczba pasażerów jest duża, albo miejsca wyznaczone dla rowerów są zajęte przez wózki dziecięce lub inwalidzkie, to do autobusu czy tramwaju niestety nie możemy wsiąść z rowerem.

§ 8.3Pasażer nieuprawniony, który zajmuje miejsce oznaczone zgodnie z ust. 1 i 2 zobowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych. Wyjątek stanowi osoba z rowerem, dla której pasażer nieuprawniony nie ma obowiązku zwolnienia oznaczonego miejsca, jeśli jest to niemożliwe ze względu na ilość wolnych miejsc w pojeździe.

Krótko pisząc, jeśli w autobusie jest dużo osób i mało wolnego miejsca, to nie powinniśmy liczyć na to, że osoby stojące na miejscu dla rowerów przejdą w inną część autobusu. Nie muszą tego robić, bo nie mają takiego obowiązku. Więc szanse na przejazd autobusem czy tramwajem maleją, gdy w autobusie jest dużo pasażerów.

Czy musimy kupić dodatkowy bilet?

Powołując się na ustawę

§ 15. 1. Przewóz bagażu i zwierząt niewyłączonych z przewozu nie podlega opłacie.

Wynika, że rower jest bagażem niewyłączonym z przewozu, więc nie potrzebujemy dodatkowego biletu. Ale !!!

§ 14. Zabrania się przewozić w pojazdach rzeczy wyłączonych z przewozu tj.:
1. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała czy odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd np. ostrych narzędzi, tafli szklanych, otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.
2. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.
3. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu,zwierząt, wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów, w przypadku gdy są źle zabezpieczone.
4. Przedmiotów przekraczających wymiary 100x50x100 cm, czyli o łącznej sumie wymiarów, które przekraczają 250 cm, z wyłączeniem rowerów.

Przedmioty wyłączone z przewozu tj.: przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenie ciała czy odzieży. Czy rower może uszkodzić ciało lub odzież? No może, np. w sytuacji gdy autobus ostro hamuje i rower przewraca się na innego pasażera. Albo np. nagle do autobusu wsiada dużo ludzi, zrobi się tłok i ktoś się ubrudził, albo zaczepił o nasz rower.
Więc powstaje pytanie, czy rower to przedmiot wyłączony z ruch czy nie?
Wynika z tego, że to czy wsiądziemy do autobusu, tramwaju z rowerem zależy od woli kierowcy i ilości osób w autobusie. No i kwestia biletu, bo jeśli rower potraktujemy jako przedmiot wyłączony z przewozu bo przecież możemy nim komuś zrobić krzywdę, to należy wykupić dodatkowy bilet.
Chyba najlepiej zapytać kierowcę autobusu, albo motorniczego w tramwaju, bo zapewne każdy z nich powyższe uchwały interpretuje zupełnie inaczej. Jeden może powiedzieć, że można wsiadać z rowerem i nie trzeba dodatkowego biletu, a drugi każe wykupić dodatkowy bilet.

Życzymy udanych wycieczek rowerowych i pięknej słonecznej jesiennej pogody.

Komentarze są zamknięte.